Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 235 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 235

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за 2005г. и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в Календара.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл. 44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава Културен календар за 2005 година, съгласно Приложение № 1.
1 А. Допълва Културния календар със следните прояви:
-общински конкурс за детско творчество с.Джулюница, във връзка с честване на 135-годишнината от рождението на Цоньо Калчев;
- земляческа среща в с.Козаревец.
2. Културните прояви залегнали в Календара да бъдат обезпечени със средства от общинския бюджет, в размер на 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/.
3. Утвърждава План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите включени в Културния календар за 2005 година, съгласно Приложение № 2.
3 А. Утвърждава за VІІІ национален Петропавловски събор – 2000 лв.
3 Б. Утвърждава за общински конкурс за детско творчество с.Джулюница 500 лв. и за земляческа среща в с.Козаревец – 500 лв.
3 В. Утвърждава 2000 лв. - резерв.
4. Календарът и План-сметката са открити за нови предложения.


Приложение № 1

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
за 2005 година

Месец януари
1. Ден на родилната помощ и майчиното здравеопазване /Бабинден/
Подходящо предаване по кабелното радио. Празнуване в с. Драгижево
Срок : 21.01.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалището в с.Драгижево

Месец февруари
1.Трифон Зарезан-Ден на лозаря и винаря
Ритуално зарязване на лозата
Конкурс за най-хубаво домашно вино
Поздравителен концерт с участието на гост-изпълнител
Срок: 14.02.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Винпром Лясковец, Читалище “Напредък-1870”

2.132 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски
Поклонение пред бюст-паметника на В.Левски
Срок: 18.02.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Комитет “В.Левски”, Читалище “Напредък-1870”

Месец март
1. Първи март-Ден на любителското художествено творчество
Тематично предаване по кабелното радио
Срок : 01.03.2005 г.
Отг: Община Лясковец

2. Трети март – Национален празник на Република България
Тържествено честване по случай 127 годишнината от Освобождението на България
Срок :03.03.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък -1870”

3. Осми март- Международен ден на жената
Изложба “Вечната и святата” на Велю Митев в Музея на гурбетчийското градинарство с тематична програма от клуб “Вдъхновение”
Срок: 08.03.2005 г.
Отг: Читалище “Напредък-1870”

4. 125 години от обявяването на Лясковец за град
Честване на годишнината
Срок: 15.03.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”, СОУ “М. Райкович”, Комитет “В. Левски”

5. Тодоров ден
Традиционни конни надбягвания в с.Добри Дял , с. Козаревец и гр. Лясковец
Срок :19.03.2005 г.
Отг: читалищата в с.Д.Дял и с.Козаревец;
Клуб по конен спорт “Стефмарк 01”, Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”

6. Честване 20 години Пенсионерски клуб с. Добри Дял
срок : март 2005 г.
отг : Пенсионерски клуб, кметство Д.Дял и
Читалище”П.Р.Славейков-1903” с. Добри Дял

7. Премиера на театрално представление-комедията “Вражалец”от Ст.Костов за сезон 2004 – 2005 г в с. Козаревец.
срок : март 2005 г.
отг: Читалище “Земеделец-1899” с. Козаревец

Месец април
1. Седмица на гората. Залесяване в района на “Светицата”. Откриване на “Еко-пътека”
срок: 01-10.04.2005 г.
отг: Туристическо дружество “Янтра”

2.Международен ден на балета
Празничен концерт с гост-изпълнител
Срок: 29.04.2005 г.
Отг: Читалище “Напредък-1870”

3. Честване 10 г. Пенсионерски клуб в с. Драгижево
срок : април
отг: кметство с. Драгижево, пенсионерския клуб и читалището в с. Драгижево

Месец май
1.Великденски празници
Изложба на икони на студенти от ВТУ
Срок: 25.04-03.05.2005 г.
Отг: Читалище “Напредък-1870”

2.Шести май-Ден на храбростта и българската армия
Тържествено честване
Срок: 06.05.2005 г
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”

3. Девети май - Ден на победата над фашизма
Тематично радиопредаване по общинското кабелно радио
Срок: 09.05.2005 г.
Отг: Община Лясковец

4. 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения на територията на общината Среща на кмета на общината с директори, учители и изявени ученици.
Срок: 24.05.2005 г.
Отг: Община Лясковец,Читалище “Напредък-1870”,
Училищата от гр. Лясковец

5. Честване 30 години танцов състав “Дъга” при Читалище “Напредък-1870” гр. Лясковец
срок : май 2005 г.
отг: Читалище “Напредък-1870”, Община Лясковец

6. Честване 10 г. Пенсионерски клуб “Мазневска чешма” гр.Лясковец
срок : май 2005 г.
отг: Пенсионерски клуб, Община Лясковец

Месец юни
1.Първи юни – Ден на детето
Срок: 01.06.2005 г.
Отг: директори на училища и детски градини

2.Втори юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България
Тематично предаване по кабелното радио
Срок: 02.06.2005 г.
Отг: Община Лясковец

3. Осми национален Петропавловски събор
срок : 18-19.06.2005 г.
отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”

4. Петровден –Празник на град Лясковец
Изложба на старо оръжие в Музея на градинарството
Честване празника на града
Срок: 20-29.06.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”

5. Учредяване на Национална литературна награда “Цани Гинчев и Никола Козлев”
срок : 29.06.2005 г.
отг: Община Лясковец, Съюз на българските писатели, Читалище “Напредък-1870”

Месец август
1.102 години от Илинденско-Преображенското въстание
Тематично предаване по кабелното радио
Срок:01.08.2005 г.
Отг: Община Лясковец

Месец септември
1.120 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия
Тематично предаване по кабелното радио
Срок: 06.09.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Комитет “В.Левски”

2. Поставяне паметна плоча на родната къща на Моско Москов по случай 142 години от рождението му.
Срок : 12.09.2005 г.
Отг: Туристическо дружество “Янтра”

3.Тържествено отбелязване на първия учебен ден във всички учебни заведения на
територията на община Лясковец
Срок: 15.09.2005 г.
Отг: директори на училища

4. 97 години от обявяване Независимостта на България
Тематично предаване по кабелното радио
Срок: 22.09.2005 г.
Отг: Община Лясковец

5. Честване 10 години пенсионерски клуб № 1 гр. Лясковец
срок : 26.09.2005 г.
отг: Читалище “Напредък-1870”, Пенсионерски
клуб №1 , Община Лясковец

6. ХІ областен преглед на пенсионерската художествена самодейност “Сребро в косите-
младост в душите “ в гр. Лясковец
срок : 29-30.09.2005 г.
отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”,

Месец октомври
1.Първи октомври-Ден на музиката и поезията
Музикално –поетична среща “С музика и слово в сърцето”
Срок: 03.10.2005 г.
Отг: Читалище “Напредък-1870”

2.Ден на Българската община
Срок : 12.10.2005 г.
Отг: Общински съвет и Общинска администрация


3. Честване 90 години от основаването на Туристическо дружество “ Янтра 1925”
Тържествен концерт , Фотоизложба , Тематично предаване по кабелното радио
Срок: 20.10. 2005 г.
Отг: Туристическо дружество “ Янтра 1915 “, Читалище “Напредък-1870”,Община Лясковец

4. Земляческа среща в с.Козаревец.
Срок: месец октомври
Отг: Кметство с.Козаревец и
читалище “Земеделец” с .Козаревец.

Месец ноември
1.Първи ноември-Ден на народните будители
Тематично предаване по кабелното радио, Тематичен конкурс и изложба на детски рисунки.
Срок: 01.11.2005 г.
Отг :Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”, Училищата в общината, Комитет “В.Левски”

2. Общински конкурс за детско творчество в с.Джулюница, във връзка с честване на 135-годишнината от рождението на Цоньо Калчев
Срок: 01.11.2005 г.
Отг : Читалище “Пробуждане”с.Джулюница”и
училище “П.Р.Славейков” с.Джулюница”

Месец декември
1.Честване 135 г. от основаването на Читалище “Напредък-1870”
Тържествен концерт, Общински конкурс за детско-юношеско творчество,
Изложба на старопечатни книги
Срок: 10-20.12.2005 г.
Отг: Читалище “Напредък-1870”, Община Лясковец

2.Коледно-новогодишни празници
Срок: 20-31.12.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”, кметства в общината


Приложение № 2

П л а н - с м е т к а
Относно: обезпечаване с необходимите средства за провеждане на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец за 2005 година.

Месец февруари
1.Трифон Зарезан-Ден на лозаря и винаря
Ритуално зарязване на лозата
Конкурс за най-хубаво домашно вино
Поздравителен концерт с участието на гост-изпълнител
Срок: 14.02.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Винпром Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
Сума: 550 лв

2.132 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски
Поклонение пред бюст-паметника на В.Левски с поднасяне на цветя и художествена програма
Срок: 18.02.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Комитет “В.Левски”, Читалище “Напредък-1870”
Сума: 100 лв

Месец март
1. Трети март – Национален празник на Република България
Тържествено честване по случай 127 годишнината от Освобождението на България
Срок :03.03.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък -1870” гр. Лясковец
Сума: 100 лв

2. 125 години от обявяването на Лясковец за град
Честване на годишнината
Срок: 15.03.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
СОУ “М.Райкович”, Комитет “В.Левски”
Сума: 700 лв

3. Тодоров ден
Традиционни конни надбягвания в с.Добри Дял, с. Козаревец и Лясковец
Срок :19.03.2005 г.
Отг: читалищата в с.Д.Дял и с.Козаревец;
Клуб по конен спорт “Стефмарк 01” , Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
Сума: 150 лв

4. Честване 20 години Пенсионерски клуб с. Добри Дял
срок : март 2005 г.
отг : Пенсионерски клуб ,кметство с. Д. Дял
Читалището”П.Р.Славейков-1903” с. Добри Дял
Сума: 100 лв

Месец април
1. Честване 10 г. Пенсионерски клуб в с. Драгижево
срок : април
отг: кметство с. Драгижево, пенсионерския клуб и читалището в с. Драгижево
сума: 100 лв

Месец май
1.Великденски празници
Изложба на икони на студенти от ВТУ
Срок: 25.04-03.05.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
Сума: 50 лв

2.Шести май-Ден на храбростта и българската армия
Тържествено честване
Срок: 06.05.2005 г
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
Сума : 100 лв

3. 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения на територията на общината.Среща на кмета на общината с директори, учители и изявени ученици
Срок: 24.05.2005 г.
Отг: Община Лясковец,Читалище “Напредък-1870”,
училищата от гр. Лясковец
Сума: 200 лв

4. Честване 30 години танцов състав “Дъга” при Читалище “Напредък-1870” гр. Лясковец
срок : май 2005 г.
отг: Читалище “Напредък-1870”, Община Лясковец
сума: 200 лв

5. Честване 10 г. Пенсионерски клуб “Мазневска чешма” гр.Лясковец
срок : май 2005 г.
отг: Пенсионерски клуб, Община Лясковец
сума :100 лв.

Месец юни
1. Осми национален Петропавловски събор
срок : 18-19.06.2005 г.
отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
сума: 2000 лв.

2. Петровден –Празник на град Лясковец
Изложба на старо оръжие в Музея на градинарството
Честване празника на града
Срок: 20-29.06.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
Сума: 5000 лв

3. Учредяване на Национална литературна награда “Цани Гинчев и Никола Козлев”
срок : 29.06.2005 г.
отг: Община Лясковец, Съюз на българските писатели, Читалище “Напредък-1870”
сума : 800 лв за изработка на плакет, грамоти и награди

Месец септември
1. Честване 10 години пенсионерски клуб № 1 гр. Лясковец
срок : 26.09.2005 г.
отг: Читалище “Напредък-1870”, Пенсионерски
клуб №1 , Община Лясковец
сума: 100 лв

2. ХІ областен преглед на пенсионерската художествена самодейност “Сребро в косите-
младост в душите “ в гр. Лясковец
срок : 29-30.09.2005 г.
отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”,
сума : 900 лв

Месец октомври
1.Ден на Българската община
Срок : 12.10.2005 г.
Отг: Общински съвет и Общинска администрация
Сума: 500 лв

2. Честване 90 години от основаването на Туристическо дружество “Янтра 1915”
срок : 20.10.2005 г.
отг: Туристическо дружество “Янтра 1915”,
Читалище “Напредък-1870”, Община Лясковец
Сума : 100 лв

3. Земляческа среща в с.Козаревец.
Срок: месец октомври
Отг: Кмество с.Козаревец и
читалище “Земеделец” с .Козаревец.
Сума: 500 лв

Месец ноември
1.Първи ноември-Ден на народните будители
Тематичен конкурс и изложба на детски рисунки
Срок: 01.11.2005 г.
Отг :Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”
Училищата в общината, Комитет “В. Левски”
Сума : 100 лв

2. Общински конкурс за детско творчество в с.Джулюница, във връзка с честване на 135-годишнината от рождението на Цоньо Калчев
Срок: 01.11.2005 г.
Отг : Читалище “Пробуждане”с.Джулюница”и училище “П.Р.Славейков” с.Джулюница”
Сума : 500 лв

Месец декември
1. Честване 135 г. от основаването на Читалище “Напредък-1870”
Срок: 10-20.12.2005 г.
Отг: Читалище “Напредък-1870”, Община Лясковец
Сума : 400 лв

2.Коледно-новогодишни празници
Срок: 20-31.12.2005 г.
Отг: Община Лясковец, Читалище “Напредък-1870”, кметствата в общината
Сума : 500 лв

Обща сума по календара за 2005 г.: 16 000 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/