галерия стари фотографии


"На 15 март 1880 година с решение на Княжеската канцелария в свободна България селището Лясковец се провъзгласява за град. По това време в него живеят около 6 500 жители, има седем училища и около 1 400 ученици. Очевидно, не тези факти са били определящи за решението на българското правителство тогава да промени статута на Лясковец, а е оценена ролята на лясковчани в националното ни Възраждане, приносът им за усъвършенстване на градинарството и лозарството, както и патриотизмът им, проявен в борбите за национално-политическа и духовна независимост." - Христо Глушков, "Мястото на Лясковец в националната ни история"


Източници: Архив на Музей на гурбетчийското градинарство - гр. Лясковец, Архив на Община Лясковец, лични архиви.