This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2020-002   02.03.2020: Процедури по ЗОП
Осъществяване авторски надзор по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

На 02.03.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осъществяване авторски надзор по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”.  

 

Изтегли:
   02.03.2020: Решение за откриване на процедура
   30.03.2020: Договор и приложения към него
   30.03.2020: Обявление за възложена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |