This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-021   29.11.2019: Други
Избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец

Обявление за избор на финансова или кредитна институция  

 

На основание Решение № 18/28.11.2019 г. на Общински съвет Лясковец и чл. 19 от Закона за обществения дълг (ЗОД), инж. Росица Господинова, в качеството си на Заместник - кмет на Община Лясковец, при условията на чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), кани всички заинтересовани финансови и кредитни институции за представяне на оферти за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец в размер на 300 000 лв. за обезпечаване предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства (финансиране на текущи разходи за местните дейности). 

 

Изтегли:
   29.11.2019: Обявление и приложения
   12.12.2019: Протокол от дейността на комисията
   12.12.2019: Доклад на комисията
   12.12.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
   12.12.2019: Заповед за отстраняване и класиране
   16.12.2019: Обявление за доброволна прозрачност

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |