This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-017   26.08.2019: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец

На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящото изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец“, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.007-0071-C01 от 16.05.2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 и необходимостта от упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителните дейности, е необходимо провеждане на пазарни консултации за изпълнение на услуга с предмет: "Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”.

Изтегли:
   26.08.2019: Запитване за оферта
   26.08.2019: Образци
   10.09.2019: Протокол от работата на комисията
   10.09.2019: Заповед за утвърждаване на протокола
   10.09.2019: Оферта

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |