This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-014   17.07.2019: Процедури по ЗОП
Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор на обект: „Аварийно-възстановителни работи на сградата на Читалище „Развитие – 1902“ - с. Мерданя, общ. Лясковец

 

На 17.07.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор на обект: „Аварийно-възстановителни работи на сградата на Читалище „Развитие – 1902“ - с. Мерданя, общ. Лясковец”. 

 

Изтегли:
   17.07.2019: Решение за откриване на процедура
   05.09.2019: Обявление за възложена поръчка
   05.09.2019: Договор и приложения към него

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |