Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2019-009 / 17.06.2019 На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо откриване и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“, е необходимо провеждане на пазарни консултации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група“.

Документи:
17.06.2019: Запитване за оферта
17.06.2019: Техническа спецификация
17.06.2019: Образци