Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

„Упражняване на строителен надзор на обект: Обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2019-008 / 10.06.2019 На основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящото изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1“, финансирана по Проект „Красива България” и необходимостта от упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителните дейности е необходимо провеждане на пазарни консултации за изпълнение на услуга с предмет: „Упражняване на строителен надзор на обект: Обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец”.

Документи:
10.06.2019: Запитване за оферта
10.06.2019: Образци
21.06.2019: Протокол от дейността на комисията
21.06.2019: Заповед № 1181/19.06.2019 г.
21.06.2019: Оферта