Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект TALES „Приказки за култура, история и природа” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2019-001 / 08.01.2019 На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с изпълнението на проект TALES „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програмата за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г., е необходимо провеждане на пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на услуга с предмет: „Изпълнение на услуга по управление на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България, 2014 - 2020”.

Документи:
08.01.2019: Запитване за оферта
08.01.2019: Образци
22.01.2019: Протокол от дейността на комисията
22.01.2019: Заповед № 304/18.01.2019 г.
22.01.2019: Оферта № 1
22.01.2019: Оферта № 2
22.01.2019: Оферта № 3