This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-001   08.01.2019: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на проект TALES „Приказки за култура, история и природа”

На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с изпълнението на проект TALES „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програмата за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г., е необходимо провеждане на пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за изпълнение на услуга с предмет: „Изпълнение на услуга по управление на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България, 2014 - 2020”.

Изтегли:
   08.01.2019: Запитване за оферта
   08.01.2019: Образци
   22.01.2019: Протокол от дейността на комисията
   22.01.2019: Заповед № 304/18.01.2019 г.
   22.01.2019: Оферта № 1
   22.01.2019: Оферта № 2
   22.01.2019: Оферта № 3

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |