Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Подготовка на обществени поръчки по проект: „Приказки за култура, история и природа”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020” Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: ОП-2018-030 / 28.12.2018

Документи:
28.12.2018: Покана за представяне на оферта