This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-027   16.11.2018: Други
Избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец

Обявление за избор на финансова или кредитна институция 

 

На основание Решение № 457/25.10.2018 г. на Общински съвет Лясковец и чл. 19 от Закона за обществения дълг (ЗОД), Кметът на Община Лясковец кани всички заинтересовани финансови и кредитни институции за представяне на оферти за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец в размер на 300 000 лв. за финансиране на текущи разходи.

Изтегли:
   16.11.2018: Обявление и приложения
   30.11.2018: Протокол от дейността на комисията
   30.11.2018: Доклад на комисията
   30.11.2018: Заповед за утвърждаване на протокола
   30.11.2018: Заповед за класиране
   03.12.2018: Обявление за доброволна прозрачност

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |