Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец Други: ОП-2018-027 / 16.11.2018 Обявление за избор на финансова или кредитна институция    На основание Решение № 457/25.10.2018 г. на Общински съвет Лясковец и чл. 19 от Закона за обществения дълг (ЗОД), Кметът на Община Лясковец кани всички заинтересовани финансови и кредитни институции за представяне на оферти за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец в размер на 300 000 лв. за финансиране на текущи разходи.

Документи:
16.11.2018: Обявление и приложения
30.11.2018: Протокол от дейността на комисията
30.11.2018: Доклад на комисията
30.11.2018: Заповед за утвърждаване на протокола
30.11.2018: Заповед за класиране
03.12.2018: Обявление за доброволна прозрачност