This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-020   27.07.2018: Процедури по ЗОП
Изготвяне на инвестиционни проекта във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор” по три обособени позиции

На 27.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекта във фаза „технически проект” по реда на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, както и осъществяване на последващ авторски надзор” по три обособени позиции

Изтегли:
   27.07.2018: Решение за откриване на процедура
   24.08.2018: Обявление за възложена поръчка
   24.08.2018: Договор № ОП/2018/020/01
   24.08.2018: Договор № ОП/2018/020/02
   24.08.2018: Договор № ОП/2018/020/03
   24.08.2018: Приложения към договорите

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |