This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-019   27.07.2018: Процедури по ЗОП
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на сградите на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец

На 27.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на сградите на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец"

Изтегли:
   27.07.2018: Решение за откриване на процедура
   29.10.2018: Обявление за възложена поръчка
   29.10.2018: Договор № 1
   29.10.2018: Договор № 2
   29.10.2018: Договор № 3
   29.10.2018: Договор № 4
   29.10.2018: Договор № 5
   29.10.2018: Договор № 6
   29.10.2018: Договор № 7
   29.10.2018: Договор № 8
   29.10.2018: Договор № 9
   29.10.2018: Договор № 10
   29.10.2018: Договор № 11
   29.10.2018: Договор № 12
   29.10.2018: Договор № 13
   29.10.2018: Договор № 14

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |