This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-018   23.07.2018: Процедури по ЗОП
„Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец”

На 23.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на газифицираните обекти на Община Лясковец и звената на бюджетна издръжка от бюджета на Община Лясковец”.

Изтегли:
   23.07.2018: Решение за откриване на процедура
   04.09.2018: Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
   01.10.2018: Обявление за възложена поръчка
   01.10.2018: Договор № CNT 138546
   01.10.2018: Договор № CNT 138559
   01.10.2018: Договор CNT 138560
   01.10.2018: Договор CNT 138563
   01.10.2018: Договор № CNT 138566
   01.10.2018: Договор № CNT 141558

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |