This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-017   20.07.2018: Процедури по ЗОП
„Осъществяване авторски надзор по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870”, гр. Лясковец”

На 20.07.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване авторски надзор по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870”, гр. Лясковец”.

Изтегли:
   20.07.2018: Решение за откриване на процедура
   03.08.2018: Договор №ОП/2018/007
   03.08.2018: Обявление за възложена поръчка
   09.04.2020: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |