This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-012   23.05.2018: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Пазарни консултации чрез събиране на най-малко три съпоставими независими оферти за осигуряване на облекло и материали за работа по проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”

На основание чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” покана по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, от стратегията за ВОМР на МИГ „Лясковец – Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020.

Изтегли:
   23.05.2018: Запитване за оферта
   23.05.2018: Образци
   05.06.2018: Протокол от работата на комисията
   05.06.2018: Оферта № 1
   05.06.2018: Оферта № 2
   05.06.2018: Оферта № 3

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |