This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2018-003   01.03.2018: Процедури по ЗОП
„Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”

На 01.03.2018 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „договаряне без предварително обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец”

Изтегли:
   01.03.2018: Решение за откриване на процедурата
   16.04.2018: Обявление за възложена поръчка
   16.04.2018: Договор № ОП-2018-003
   23.05.2018: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |