This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   26.04.2017: Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации
Подготовка на тръжни процедури по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България

Изтегли:
   26.04.2017: Покана за представяне на оферта
   03.05.2017: Оферта
   09.05.2017: Договор за услуга
   12.05.2017: Заявка за подготовка на документация
   12.05.2017: Доклад № 1 от 11.05.2017 г. за извършена работа
   12.05.2017: Приемо-предавателен протокол № 1 / 11.05.2017 г.
   05.06.2017: Заявка за подготовка на документация
   15.06.2017: Доклад № 2 от 15.06.2017 г. за извършена работа
   15.06.2017: Приемо-предавателен протокол № 2 / 15.06.2017 г.
   11.08.2017: Заявка за подготовка на документация
   17.08.2017: Доклад № 3 от 17.08.2017 г. за извършена работа
   17.08.2017: Приемо-предавателен протокол № 3 / 17.08.2017 г.
   17.08.2017: Заявка за подготовка на документация
   18.08.2017: Доклад № 4 от 18.08.2017 г. за извършена работа
   18.08.2017: Приемо-предавателен протокол № 4 / 18.08.2017 г.
   21.08.2017: Заявка за подготовка на документация
   21.08.2017: Заявка за подготовка на документация
   29.08.2017: Доклад № 5 от 29.08.2017 г. за извършена работа
   29.08.2017: Приемо-предавателен протокол № 5 / 29.08.2017 г.
   29.08.2017: Доклад № 6 от 29.08.2017 г. за извършена работа
   29.08.2017: Приемо-предавателн протокол № 6 / 29.08.2017 г.
   31.08.2017: Заявка за подготовка на документация
   08.09.2017: Доклад № 7 от 08.09.2017 г. за извършена работа
   08.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 7 / 08.09.2017 г.
   12.09.2017: Заявка за подготовка на документация
   13.09.2017: Заявка за подготовка на документация
   15.09.2017: Заявка за подготовка на документация
   19.09.2017: Доклад № 8 от 19.09.2017 г. за извършена работа
   19.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 8 /19.09.2017 г.
   21.09.2017: Доклад № 9 от 21.09.2017 г. за извършена работа
   21.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 9 / 21.09.2017 г.
   25.09.2017: Доклад № 10 от 25.09.2017 г. за извършена работа
   25.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 10 / 25.09.2017 г.
   26.09.2017: Заявка за подготовка на документация
   05.10.2017: Доклад № 11 от 05.10.2017 г. за извършена работа
   05.10.2017: Приемо-предавателен протокол № 11 / 05.10.2017 г.
   11.10.2017: Заявка за подготовка на документация
   13.10.2017: Заявка за подготовка на документация
   20.10.2017: Доклад № 12 от 20.10.2017 г. за извършена работа
   20.10.2017: Приложение № 1 към Доклад № 12 от 20.10.2017 г.
   23.10.2017: Доклад № 13 от 23.10.2017 г. за извършена работа
   23.10.2017: Приемо-предавателен протокол № 13 / 23.10.2017 г.
   08.11.2017: Заявка за подготовка на документация
   17.11.2017: Доклад № 12А от 17.11.2017 г. за извършена работа
   17.11.2017: Приемо-предавателен протокол № 12А /17.11.2017 г.
   24.11.2017: Заявка за подготовка на документация
   30.11.2017: Доклад № 14 от 30.11.2017 г. за извършена работа
   30.11.2017: Приемо-предавателен протокол № 14 / 30.11.2017 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |