Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Подготовка на тръжни процедури по проект: „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: 26.04.2017

Документи:
26.04.2017: Покана за представяне на оферта
03.05.2017: Оферта
09.05.2017: Договор за услуга
12.05.2017: Заявка за подготовка на документация
12.05.2017: Доклад № 1 от 11.05.2017 г. за извършена работа
12.05.2017: Приемо-предавателен протокол № 1 / 11.05.2017 г.
05.06.2017: Заявка за подготовка на документация
15.06.2017: Доклад № 2 от 15.06.2017 г. за извършена работа
15.06.2017: Приемо-предавателен протокол № 2 / 15.06.2017 г.
11.08.2017: Заявка за подготовка на документация
17.08.2017: Доклад № 3 от 17.08.2017 г. за извършена работа
17.08.2017: Приемо-предавателен протокол № 3 / 17.08.2017 г.
17.08.2017: Заявка за подготовка на документация
18.08.2017: Доклад № 4 от 18.08.2017 г. за извършена работа
18.08.2017: Приемо-предавателен протокол № 4 / 18.08.2017 г.
21.08.2017: Заявка за подготовка на документация
21.08.2017: Заявка за подготовка на документация
29.08.2017: Доклад № 5 от 29.08.2017 г. за извършена работа
29.08.2017: Приемо-предавателен протокол № 5 / 29.08.2017 г.
29.08.2017: Доклад № 6 от 29.08.2017 г. за извършена работа
29.08.2017: Приемо-предавателн протокол № 6 / 29.08.2017 г.
31.08.2017: Заявка за подготовка на документация
08.09.2017: Доклад № 7 от 08.09.2017 г. за извършена работа
08.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 7 / 08.09.2017 г.
12.09.2017: Заявка за подготовка на документация
13.09.2017: Заявка за подготовка на документация
15.09.2017: Заявка за подготовка на документация
19.09.2017: Доклад № 8 от 19.09.2017 г. за извършена работа
19.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 8 /19.09.2017 г.
21.09.2017: Доклад № 9 от 21.09.2017 г. за извършена работа
21.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 9 / 21.09.2017 г.
25.09.2017: Доклад № 10 от 25.09.2017 г. за извършена работа
25.09.2017: Приемо-предавателен протокол № 10 / 25.09.2017 г.
26.09.2017: Заявка за подготовка на документация
05.10.2017: Доклад № 11 от 05.10.2017 г. за извършена работа
05.10.2017: Приемо-предавателен протокол № 11 / 05.10.2017 г.
11.10.2017: Заявка за подготовка на документация
13.10.2017: Заявка за подготовка на документация
20.10.2017: Доклад № 12 от 20.10.2017 г. за извършена работа
20.10.2017: Приложение № 1 към Доклад № 12 от 20.10.2017 г.
23.10.2017: Доклад № 13 от 23.10.2017 г. за извършена работа
23.10.2017: Приемо-предавателен протокол № 13 / 23.10.2017 г.
08.11.2017: Заявка за подготовка на документация
17.11.2017: Доклад № 12А от 17.11.2017 г. за извършена работа
17.11.2017: Приемо-предавателен протокол № 12А /17.11.2017 г.
24.11.2017: Заявка за подготовка на документация
30.11.2017: Доклад № 14 от 30.11.2017 г. за извършена работа
30.11.2017: Приемо-предавателен протокол № 14 / 30.11.2017 г.