This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2015-007   26.05.2015: Архив
Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване, с. Козаревец

Статус: Изпълнена 

Изтегли:
   26.05.2015: Документация за участие
   26.05.2015: Образци 1-12
   26.05.2015: Приложения Т1-Т3
   26.05.2015: Договор за СМР и Приложения към договора за изпълнение
   30.06.2015: Протокол № 1 от дейността на комисията
   02.07.2015: Доклад № 1 от работата на комисията
   02.07.2015: Съобщение за отваряне на ценова оферта
   13.07.2015: Протокол № 2 от дейността на комисията
   13.07.2015: Доклад № 2 от работата на комисията
   13.07.2015: Заповед № 1020/13.07.2015 г. за класиране на участниците
   22.07.2015: Договор за изпълнение и приложения
   24.07.2015: Информация за върната гаранция за участие
   13.10.2015: Информация за извършени плащания № 1
   21.12.2015: Информация за извършени плащания № 2
   21.12.2015: Информация за изпълнение на договор № ОП-2015-007/1
   20.04.2016: Информация за върната гаранция за изпълнение

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |