Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и за поддържане на профила на купувача Архив: 01.10.2014 Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и за поддържане на профила на купувача, приети на основание чл. 8б и чл. 22г от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Документи:
01.10.2014: Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на обществените поръчки в Община Лясковец и за поддържане на профила на купувача