This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   27.01.2014: Архив
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност "Лесопарка"

Съдържание: 

 

1. Челен лист  

2. Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

3. Заповед за откриване на процедура  

4. Обявление 

5. Решение 

6. Условия за участие и указания към участниците в „открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: : Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”  

7. Технически спецификации 

 

ОБРАЗЦИ 

 

8. Образец № 1 - Административни сведения Заявление за участие 

9. Образец № 2 - Техническо предложение 

10. Образец № 3 - Ценово предложение 

11. Образец № 4 - Проект на договор 

12. Образец № 5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 

13. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация  

14. Приложение № 1 - Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП 

15. Приложение № 2 - Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП 

16. Приложение № 3 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП  

17. Приложение № 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

18. Приложение № 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

19. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

20. Образец № 7 - КСС 

21. Приложение № 7 - Декларация  

22. Приложение № 8 - Списък-декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката 

23. Приложение № 9 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП 

19. Приложение № Т1  

20. Приложение № Т5 

21. Приложение № Т6 

22. Приложение № Т7 

23. Приложение № Т2, Т3, Т4 

 

Документацията съдържа общо 103 броя листи.

Изтегли:
   Заповед №135 / 05.02.2014 г.
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност "Лесопарка"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |