Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2013 г. до 01.04.2014 г." по обособени позиции Архив: 13.08.2013 Обособени позиции:    Позиция І - Доставка на донбаски въглища.  Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

Документи:
Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2013 г. до 01.04.2014 г." по обособени позиции