This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   13.08.2013: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2013 г. до 01.04.2014 г." по обособени позиции

Обособени позиции: 

 

Позиция І - Доставка на донбаски въглища. 

Позиция ІІ - Доставка на дърва за горене от широколистна дървесина (габър, благун, дъб).

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2013 г. до 01.04.2014 г." по обособени позиции

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |