This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   08.08.2013: Архив
Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"

Отварянето на ценовите предложения на участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година", ще се извърши на 12.08.2013 г. от 09.00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ - в Залата на общинския съветник.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |