This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   07.08.2013: Архив
Отваряне на ценовите предложения от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец"

До всички участници, 

подали оферти за участие 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Лясковец" 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите предложения (пликовете с предлаганата цена), представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец", ще се извърши на 09.08.2013 г. от 09:30 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ - в Залата на общинския съветник. 

 

На основание на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Изтегли:
   Писмо РД-01-4013 / 07.08.2013 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |