This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   17.06.2013: Архив
Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.”

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.”

Изтегли:
   Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:„Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |