Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.” Архив: 17.06.2013 Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.”

Документи:
Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:„Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.”