Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 8 юни 2024 година на СИК от РИК-Велико Търново и Общинска администрация при Община Лясковец за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. 31.05.2024 График за получаване на изборните материали в предизборния ден на 8 юни 2024 година на СИК от РИК-Велико Търново и Общинска администрация при Община Лясковец за провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.: СИК-042000014, с. Драгижево - 11:00 часа; СИК-042000015, с. Мерданя - 11:15 часа; СИК-042000016, с. Козаревец - 11:30 часа; СИК-042000018, с. Добри дял - 11:45 часа; СИК-042000019, с. Джулюница - 12.00 часа; СИК-042000020, с. Джулюница - 12:15 часа; СИК-042000001, НУ „Цани Гинчев“ - 12:30 часа; СИК-042000002, НУ „Цани Гинчев“ - 12:45 часа; СИК-042000003, НУ „Цани Гинчев“ - 13:00 часа; СИК-042000005, СУ „Максим Райкович“- I-ви корпус - 13:15 часа; СИК-042000006, СУ „Максим Райкович“- I-ви корпус - 13:30 часа; СИК-042000007, СУ „Максим Райкович“- I-ви корпус -13:45 часа; СИК-042000009, СУ „Максим Райкович“- II-ри корпус - 14:00 часа; СИК-042000010, НУ „Никола Козлев“ - 14:15 часа; СИК-042000012, НУ „Никола Козлев“ - 14:30 часа; СИК-042000011, Клуб на пенсионера - 14:45 часа.