Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 12.12.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-1063/05.12.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва: - Старши експерт в направление „Разузнавателни продукти и разпространение“ във в. ф. 56090 – София: 1 (една) длъжност. 2. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3. За кандидатстване за вакантната длъжност се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия. След провеждане на изпит за покриване на нормативите по физическа годност и събеседване с кандидатите същата извършва класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 05.01.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-1063 / 05.12.2023 г. на Министъра на отбраната