Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс 30.11.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-994 / 13.11.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 1819 (хиляда осемстотин и деветнадесет) длъжности за военни формирования (в. ф.) от състава на Сухопътните войски (СВ), Военноморските сили (ВМС) и Централно военно окръжие (ЦВО) за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и от срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс както следва: 1. За в. ф. от състава на СВ - 1592 (хиляда петстотин деветдесет и две) длъжности. 2. За в. ф. от състава на ВМС - 114 (сто и четиринадесет) длъжности. 3. За военни окръжия от състава на ЦВО - 113 (сто и тринадесет) длъжности. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 и чл. 59к от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 31.10.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-994 / 13.11.2023 г. на министъра на отбраната