Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Въвеждане на временна организация на движението по ул. „Васил Левски“, гр. Лясковец 20.11.2023 Община Лясковец уведомява, че със Заповед №2373 / 17.11.2023 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда Временна организация на движението (ВОД) на обект: “Уличен водопровод за захранване на ПИ 44793.140.2, по КККР на гр. Лясковец, област Велико Търново”, по ул. „Васил Левски“ от №156 до №162, от 20.11.2023 г. до 30.11.2023 г., като автомобилното движение ще се изпълнява двупосочно в стеснен пътен участък. Временната организация на движението по време на строителството е сигнализирана със съответните знаци за вертикална сигнализация.