Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания 12.10.2023 Във връзка с насрочените избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година, Община Лясковец уведомява, че в срок до 17:00 часа на 14 октомври 2023 г. избирателите могат да подават: - заявления за гласуване по настоящ адрес; - заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, съгласно т. 3 от Решение №2599-МИ от 05.10.2023 на ЦИК и Решение № 2606-МИ от 06.10.2023 на ЦИК, към заявлението за гласуване се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК, или медицинска епикриза (медицински документ) за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Заявленията се подават в ЦАО на Община Лясковец и кметствата по населени места.