Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец. 04.10.2023 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-9683/28.09.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново е върнато за ново обсъждане Решение № 637 по Протокол № 77 от 13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец. Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Заповед № ОА04-9683/28.09.2023 г.