Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между учебните институции 31.08.2023 Заповед №1739 / 31.08.2023 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени по стандарти за 2023 година във функция „Образование“, съгласно Решение №337 на Министерски съвет от 2023 г. (РМС № 337/02.05.2023 г.) за изменение и допълнение на Решение №280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2023 г. между учебните институции.

Заповед №1739 / 31.08.2023 г.