Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно допълнителен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023/2024 г. 30.08.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че във Висшите военни училища е обявен допълнителен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 г. за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело”. Обучението е по военни специализации за специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”. Информация за сроковете за подаване на документи, както и подробности по условията за кандидатстване могат да се получат от: 1. Офиси за военен отчет в Общини Лясковец и Горна Оряховица - в сградата на съответната общинска администрация, партер и на телефони: - 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец. - 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 2. Военно окръжие II степен - Велико Търново и на телефон: 062 620 400. 3. НВУ „В. Левски“: - Район Велико Търново: 062 618 822, 062 618 866, e-mail: uduk@nvu.bg - Район Шумен: 054 80 1040, 054 877 463, e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg 4. ВВВУ „Г. Бенковски“: 064 837 217, 088 234 7791 - г-н Стоян Стоянов, e-mail: VVVU@af-acad.bg 5. ВВМУ „Н. Вапцаров“: 088 904 4111 - к-н II ранг Славова, e-mail: info@naval-acad.bg