Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2022 година 08.08.2023 На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, Председателят на Общински съвет- Лясковец кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на Публично обсъждане на Отчет на бюджет 2022 година. Уважаеми госпожи и господа, На 18 август 2023 година от 17:30 часа в залата на община Лясковец, ет.1 ще се проведе публично обсъждане, на което ще направим отчет за предоставените публични услуги, реализираните проекти и направените инвестиции. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет, трябва да бъдат с активното участие на цялата общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия. Информираме гражданите на общината, че могат да изразят становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета, които да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане - т.е. 16 август 2023 година.

Отчет на бюджет 2022 година