Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията на Община Лясковец 04.08.2023 На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт, да го публикува на интернет страницата на съответната институция и във връзка с чл. 77 от АПК, с цел информираност на населението и прозрачност в дейността, чрез настоящото обявление, предоставя възможност в 30-дневен срок от датата на обявяване на сайта на Общината, заинтересованите граждани и организации да направят своите предложения и становища в Информационния център на Община Лясковец или на eлектронен адрес obsavet@lyaskovets.bg по приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията на Община Лясковец.

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта на територията на Община Лясковец