Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 28.07.2023 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на Предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в ПИ УПИ-VII, кв. 3, по плана на с. Джулюница.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС