Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем 24.07.2023 Утвърден Годишен списък за 2023 г. на основание чл. 14, ал. 2 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на лицата, семействата и домакинствата, които ще бъдат настанени под наем в общински жилища.

Годишен списък за 2023 г. на картотекирани граждани, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища на Община Лясковец под наем