Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 15.05.2023 Уведомление за инвестиционно предложение от "Хидротерм 2020" ЕООД и "Агробио 21" ЕООД за изграждане на предприятие за съхранение и преработка на зеленчуци в ПИ УПИ-VII, кв.3, по плана на с. Джулюница.

Уведомление за инвестиционно предложение