Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в община Лясковец“ 06.04.2023 Уважаеми дами и господа, във връзка с изпълнението на Проект №BG05SFPR002-2.001-0150-C01-„Грижа в дома в община Лясковец“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви каним да присъствате на пресконференция, която ще се проведе на 12.04.2023 г. от 10.30 часа, в сградата на Общинска администрация Лясковец - заседателна зала.

Покана