Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението между селата Джулюница и Бряговица 05.04.2023 Община Лясковец уведомява за въвеждането на временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Нивелации на железния път в района на жп прелез при км 310+855 в гара Джулюница по ІІ-ра главна ж.п. линия (София-Г.Оряховица-Варна)”, пресичащ общински път VTR2287, свързващ селата Джулюница и Бряговица, при следните условия: Временния режим на движение на МПС между селата Джулюница и Бряговица за периода от 8.00 часа до 15.30 часа на 10.04.2023 г. да става, при пълно прекъсване на движението на ППС като: Движението на моторните превозни средства, да се извършва по обходен маршрут в двете посоки, както следва: • Отбивен маршрут за посока Джулюница-Бряговица: път E772 (София-Варна) - Козаревец - Д. Оряховица - Върбица - Бряговица и обратно. • Отбивен маршрут за посока Бряговица - Джулюница: Бряговица - Върбица - Д. Оряховица - Козаревец - път E772 (София-Варна). Временната организация на движението по време на строителството е сигнализирана със съответните знаци за вертикална сигнализация.