Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 01.03.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 88 (осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили както следва: - за в. ф. 28000 - Граф Игнатиево, 32040 - Крумово и 36150 - Стара Загора: 32 (тридесет и две) длъжности; - за в. ф. 34420 - Костинброд, 34630 - Божурище, 32610 - Банкя, 54320 - Божурище и 24900 - София: 37 (тридесет и седем) длъжности; - за в. ф. 26030 - Безмер: 11 (единадесет) длъжности; - за в. ф. 26720 - Черноморец и 36780 - Шабла: 8 (осем) длъжности. 2. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс в периода от 05.06.2023 г. до 30.06.2023 г. по предварително изготвен график. 3. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - 07.04.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява