Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишка длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина 18.01.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-02-388 / 21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ - гр. Велико Търново е обявена 1 (една) войнишка длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Конкурсът ще се проведе в НВУ „Васил Левски“ за времето от 11.04.2023 г. до 12.04.2023 г. в следния ред: - провеждане на изпит по физическа подготовка; - провеждане на тест за проверка на общата култура; - събеседване с кандидата. Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 17.02.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява