Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година 13.01.2023 Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година по следните специализации: • „Летец-пилот“ на самолет за нуждите на МО - 18 обучаеми ; • „Летец-пилот“ на хеликоптер за нуждите на МВР - 1 обучаем; • Ръководител на полети (Щурман - управление на въздушното движение) - 9 обучаеми; • Летателни апарати и авиационни двигатели - 9 обучаеми; • Авиационни, електроприборни и автоматични системи - 7 обучаеми; • Логистика на формированията от Военновъздушните сили - 5 обучаеми. Желаещите могат да подадат документи за кандидатстване, всеки работен ден във ВВВУ „Георги Бенковски“, в Изнесения комплекс за авиационно обучение на ВВВУ в град Плевен (ИКАО) - ул. Цар Самуил“ 56, във Военно окръжие по местоживеене или по електронен път на сайта на Училището (https://www.af-acad.bg/), от където могат да си изтеглят и попълнят сами комплекта документи. Обучението на курсантите е на пълна държавна издръжка. Всеки бъдещ новоприет курсант на ВВВУ „Георги Бенковски“ получава Преносим компютър (Лаптоп) за периода на обучение. Лице за контакти: 0887 224 264 - г-н Стоян Стоянов (от 08:30 до 16:00 часа от понеделник до петък) Комплект-документи могат да се получат и подадат във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Телефони за информация: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява