Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 07.12.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ЗРД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски както следва: 1. за в. ф. 52750 - София: 20 (двадесет) броя; 2. за гарнизон Стара Загора: 25 (двадесет и пет) броя; 3. за гарнизон Ямбол: 55 (петдесет и пет) броя; 4. за в. ф. 52740 - Хасково: 15 (петнадесет) броя; 5. за в. ф. 38220 - Плевен: 5 (пет) броя; 6. за в. ф. 34750 - Карлово: 80 (осемдесет) броя; 7. за в. ф. 28330 - Смолян: 15 (петнадесет) броя; 8. за в. ф. 42600 - Мусачево: 10 (десет) броя. Конкурсът ще се проведе от 11.05.2023 г. до 23.05.2023 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 20.01.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява