Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди във връзка с разпределение на масивите за ползване за стопанската 2022-2023 г. 23.11.2022 Заповеди №№ 2359, 2357, 2358, 2361, 2362, 2360, 2356 / 23.11.2022 г. за определяне на имотите с начин на трайно ползване „полски път”, попадащи в масивите за ползване, в землищата на гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя.

Заповеди №№ 2359, 2357, 2358, 2361, 2362, 2360, 2356 / 23.11.2022 г.