Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно обявяване на вакантна длъжност във военно формирование от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 03.11.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1023 / 28.10.2022 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) във военно формирование 18270 - Горна Малина от Съвместното командване на силите. Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи: 25.11.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-1023 / 28.10.2022 г. на Министъра на отбраната