Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 18.10.2022 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 44793.151.32 но КК и КР на гр. Лясковец, с площ 12 166 м2, местност Шипката, гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС