Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 23.09.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 13.09.2022 г. Решение № 248/02.08.2022 г. по Административно дело № 415/2022 г., постановено от Административен съд – Велико Търново, е отменено като незаконосъобразно Решение № 403 по Протокол № 52/28.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Решение № 248/02.08.2022 г. по Административно дело № 415/2022 г., постановено от Административен съд – Велико Търново