Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Лясковец. 17.08.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че със Заповед № ОА04-6997/09.08.2022 г. на Областен управител на област Велико Търново е върнато за ново обсъждане Решение № 438 по Протокол № 55 от 28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец