Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 03.08.2022 Заповед №1381 / 03.08.2022 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №М-2205 / 01.08.2022 г. от Б. Д. П.

Заповед №1381 / 03.08.2022 г.